Bijbeluitleg.nl

Nieuw artikel


Nieuw artikel

Twee nieuwe artikelen over:
'Waar zijn de 10 stammen gebleven?'.

Deel 1 | 10 stammen in het OT
Deel 2 | 10 stammen in het NT

Gods Woord

Bijna iedereen kent de Bijbel, maar hebben ze deze ook gelezen? Diegene die de moeite neemt om Gods Woord door te lezen, zal ontdekken dat de Bijbel spreekt over God en over hoe God door de tijden heen gehandeld heeft met ons mensen. Eén van de in het oog springende zaken is dat God de toekomst kent en dat aan de mensen bekend heeft gemaakt. Tevens staat de Bijbel vol met vervullingen van beloftes die God gedaan heeft.

Eén van de belangrijke thema's is de Zoon van God zelf, waarover de Bijbel op vele manieren spreekt. In het oude testament wordt Zijn komst vele malen voorzegd en in het Nieuwe Testament staat beschreven hoe deze beloftes vervuld zijn geworden in Christus Jezus.
Tekstverwijzing voorbeeld Online Bible

De Bijbel wijst van begin tot het einde op Christus, en ook op geloof. Geloof is essentieel in het verstaan van Gods Woord en ook de enige manier om God te kunnen dienen. Bij hen die geloven bestaat een sterk verlangen om Gods Woord beter te begrijpen, om de relatie met God in het geloofsleven de juiste invulling te geven.

Om de gelovigen op te bouwen in hun geloof is het van belang dat gesterkt worden met kennis van God en Zijn Woord. Wij hopen dat de inhoud van deze site tot zegen mag zijn van allen die dit lezen en dat u hier wellicht antwoord mag vinden op uw vragen.